Video hướng dẫn thiết kế quần short nữ

Mình chia sẻ Video thiết kế quần short nữ của mình để các bạn yêu thích nghề may tham khảo và cho ý kiến nhé.

Thiết kế phần 1:

Thiết kế phần 2

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Leave a Reply

Your email address will not be published.