Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320

Váy xòe xếp ly được thiết kế váy cổ kiềng sát nách trên chất vải taffta không co giãn, vải gấm co giãn và vải lưới ép không co giãn. Bạn có thể mặc dự tiệc hoặc dạo phố cùng bạn bè.

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320

Váy xòe xếp ly vải taffta không co giãn

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải taffta không co giãn

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải gấm co dãn

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải gấm co giãn

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải vải taffta, vải gấm, vải lưới ép V320 thời trang thủy

Váy xòe xếp ly vải lưới ép không co giãn

Để bình luận sản phẩm này lên facebook Thời Trang Thuỷ hãy bấm vào : Váy xếp ly V320

ĐẶT MAY ĐO:

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Leave a Reply

Your email address will not be published.