Váy hoa ruy băng dáng suông tay loe V342

Váy hoa ruy băng được thiết kế dáng váy suông, tay lỡ loe loa ken và đính kết những bông hoă bằng ruy băng và hạt cườm. Bạn có thể mặc tới các buổi tiệc hoặc dạo phố cùng bạn bè.

https://lh3.googleusercontent.com/wFN-IV-uBNhkpCTXxfqTtcBc1SqywhkB55-gBWcL94xDqQkKDhNNlq1h9odaVJjVUYCf0nl8pnhdpyVPSv_W6WiJBW0TQB6GQbyZWMYzx9ZCSEp1RT-opHYjLF1A2HfTOftFHhnqEC9YjJ75bownOs4Ebc0aHFjCK7ZOQaGP3Nhr5r_0LfU74W5UEQHlJlJPQkW2_BoJ47js-2YIpycSSfPMJyHJ8a6VM5kpahkJJG-LXvDHbdnQpwulqePImG8ZJBo9brxaCOV4XaXG8gMUJGa4dEZNMB_mTL4FgXZn2J3rYBwxH_EipTgn-Me7TTVMCLyo4cHsOKPJPl8PQBYb52DC7_NIWtwr4CR8Rx339PuTLP_HAwRym_GHMzQz3d2q5ZS3Ll19fQmqLFL_qt0soZLs_WLGSAE97S4fpBR5x4EViwr-00V1c0p_azvf3cqDofTxolSDruKW7qU-5xDBYbFGlHtIsBcFuPNNdIpk6p_Kym5MINX-70wmzhE-0KKKR4GaJJhGaywHqgQXa2jP1vvTeySfcvwITlaJ8YcBLCSWZTRm_9egV1TMPcAKYnc5OHuqyPgk_O5itx4EZACqnTotOj7fWHdS-BpDGwMCWPVvBZ3cvw=w596-h745-no

Để bình luận sản phẩm này lên facebook Thời Trang Thuỷ hãy bấm vào :  Váy ruy băng V342

ĐẶT MAY ĐO:

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Leave a Reply

Your email address will not be published.