Dựng mẫu váy phối ren trên phần mềm thời trang

Mẫu váy phối ren được dựng trên phần mềm thiết kế thời trang 3D cho khách hàng

Video dựng mẫu trên phần mềm thiết kế thời trang 3D

Thiết kế: TuanRio

Sản phẩm thực tế

vay-but-chi-phoi-ren-dinh-hat-thu-cong-v155-thoitrangthuy-2

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Hãy Like nếu thích nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published.