Xưởng thời trang ngày 24/4/2014

Một video tham khảo về tư vấn thời trang cho những bạn trẻ tại chương trình xưởng thời trang ngày 24/4/2014 – Tư vấn phong cách cho bạn bở NTK Hà Linh Thư và Tiffani Đặng – Giám đốc sáng tạo.

 

Hy vọng phần nào giúp ích cho các bạn về phong cách thời trang của mình

Nguồn: Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published.