Video thiết kế váy hạ eo dáng suông

Mình chia sẻ video hướng dẫn thiết kế váy hạ eo dáng suông của mình để các bạn tham khảo và góp ý nhé

?

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3

Phần 4

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Để lại câu trả lời:

Hãy là người đầu tiên để luận !