Video hướng dẫn thiết kế váy xoè xếp ly hộp

Thời Trang Thuỷ chia sẻ video hướng dẫn thiết kế váy xoè xếp ly hộp để mọi người tham khảo. Hi vọng những hướng dẫn này phần nào giúp các bạn yêu thích thiết kế thời trang có thêm những kinh nghiệm

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

ĐẶT MAY ĐO:

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Leave a Reply

Your email address will not be published.