Video hướng dẫn thiết kế chân váy xoè loa kèn

Video hướng dẫn thiết kế chân váy xoè loa kèn để các bạn tham khảo. Hình mẫu váy được thiế kế xong

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Để lại câu trả lời: