Video hướng dẫn thiết kế áo croptop

Thời Trang Thuỷ chia sẻ video hướng dẫn cách thiết kế áo croptop nữ để các bạn tham khảo và góp ý kiến nhé

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

ĐẶT MAY ĐO:

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Để lại câu trả lời:

Hãy là người đầu tiên để luận !