[Video] Hướng dẫn may vai bán cong

Mình chia sẻ hướng dẫn may vai bám cong cho váy (hoặc áo) nhé. Bạn nào có cách hay hơn thì chia sẻ nhé

Video hướng dẫn phần 1

Video hướng dẫn phần 2

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Để lại câu trả lời: