Tuyển dụng thợ cắt may và phụ việc

Tuyển dụng 2 thợ may tại nhà, 1 thợ cắt và 1 thợ phụ làm việc tại cửa hàng Thời Trang Thủy.

Nội dung trong video

00:00 Thợ phụ việc tại cửa hàng
00:44 Thợ may váy áo vest tại nhà
01:59 Thợ cắt tại cửa hàng

Liên hệ

Hiệu may Thời Trang Thủy
Số 28d Hạ Lý, Hải Phòng
Ra Lô 098 400 4193

Leave a Reply

Your email address will not be published.