Mô tả may vải lưới tại Thời Trang Thuỷ

Clip này mô tả may vải lưới, các bạn sẽ thấy may vải lưới không nhanh được và khó khăn thế nào.

ĐẶT MAY ĐO:

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Để lại câu trả lời:

Hãy là người đầu tiên để luận !