Hướng dẫn thiết kế áo hai dây

Chia sẻ về cách thiế kế áo hai dây của mình để mọi người tham khảo và cho ý kiến

Hướng dẫn phần 1

Hướng dẫn phần 2

Cảm ơn mọi người quan tâm

 

Để lại câu trả lời:

Hãy là người đầu tiên để luận !