Dựng mẫu váy vẽ hoa trên phần mềm thời trang 3D V226

Dựng mẫu váy vẽ hoa trên kiểu váy suông bằng phần mềm thiết kế thời trang 3D để mọi người tham khảo đặt may và vẽ nhé. Bạn có thể mặc dạo phố hoặc tới công sở.

Mẫu đặt may theo yêu cầu.

Kết quả hình ảnh cho Dựng mẫu váy vẽ hoa trên phần mềm thời trang 3D V226

Kết quả hình ảnh cho Dựng mẫu váy vẽ hoa trên phần mềm thời trang 3D V226

Video thiết kế trên phần mềm thời trang 3D Marverlous Designer

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Leave a Reply

Your email address will not be published.