Dựng mẫu váy cut-out mùa noel V207

Ứng dụng phần mềm thiết kế thời trang 3D dựng mẫu váy cut-out hình cây thông noel mặc dự tiệc cho các bạn gái

Giao diện phần mềm thiết kế thời trang 3d dựng mẫu váy

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Leave a Reply

Your email address will not be published.