Dậy cắt may: Thiết kế váy ôm nhún eo

Video dậy cắt may này Thời Trang Thủy muốn hướng dẫn các bạn về cách thiết kế váy ôm nhún eo và cách cắt vải theo dưỡng (pattern) có sẵn để các bạn tham khảo

Hiệu may Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNEWSdepmmFhYR6IGrB-0lQ/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published.