Hiệu may Thời Trang Thuỷ Hải Phòng
  Dậy cắt may trên youtube thời trang thủy

Áo dài cách tân

Những mẫu áo dài cách tân được Thời Trang Thủy thiết kếtrên chất vải tafta, vải lụa, vải gấm,…