Hiệu may Thời Trang Thuỷ Hải Phòng
  Dậy cắt may trên youtube thời trang thủy

Áo – Chân váy – Quần

Đây là những thiết kế quần, áo, chân váy của khách hàng đặt may tại Thời Trang Thuỷ