Hiệu may Thời Trang Thuỷ Hải Phòng
  Dậy cắt may trên youtube thời trang thủy
Áo vest - Áo blazer nữ

Áo blazer sát nách tông màu xanh coban

Áo blazer với thiết kế sát nách, túi sươn cắt cúp vạt chéo trên chất vải có độ dầy và đanh tông màu xanh coban

ao-blazer-sat-nach-tong-mau-xanh-coban-thoitrangthuy- ao-blazer-sat-nach-tong-mau-xanh-coban-thoitrangthuy-3 ao-blazer-sat-nach-tong-mau-xanh-coban-thoitrangthuy-2 ao-blazer-sat-nach-tong-mau-xanh-coban-thoitrangthuy-4 ao-blazer-sat-nach-tong-mau-xanh-coban-thoitrangthuy-5

Liên hệ đặt may

Thiết kế – May đo Thời Trang Thuỷ
A: 32 Hạ Lý, Hải Phòng
M: 0984004193
W: https://thoitrangthuy.com
F: https://www.facebook.com/thoitrangthuyhp

Để lại câu trả lời:

Hãy là người đầu tiên để luận !

wpDiscuz
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress